อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าใน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ"
3 พฤศจิกายน 2559
        สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มอบให้กับลูกค้าคนไทยในต่างประเทศที่อยากจะมีบ้านในไทยเป็นของตัวเอง เฉพาะลูกค้าใน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ" เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปีที่ 1 = 3.25 % ต่อปี
ปีที่ 2 = 4.50 % ต่อปี
ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา
- กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.50 % ต่อปี
- กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

หมายเหตุ: กำหนดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมเป็นไปตามข้อกำหนดธนาคารผู้ให้สินเชื่อกำหนด
BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :