เกณฑ์การกู้พิเศษ...เพื่อช่วยให้คนไทยในต่างประเทศได้มีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย !
Sun Assets International พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินเรื่องสินเชื่อให้กับคุณ
  สินเชื่อเกณฑ์การกู้แบบพิเศษสำหรับคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ทางโครงการฯได้ขยายวงเงินกู้สูงสุดถึง 85% สำหรับผู้ที่มีความต้องการซื้อ ปลูกสร้าง ตกแต่งต่อเติม ไถ่ถอนจำนอง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หรือการกู้เพื่อการลงทุน และ การกู้เพื่อชำระหนี้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการทำงาน หรือ การเงินในประเทศไทย /ไม่จำเป็นต้องมีผู้กู้ร่วม สามารถถือกรรมสิทธิ์ในชื่อคุณเองได้ / รับพิจารณารายได้ในรูปเงินสด / ขยายอายูผู้กู้ถึง 70-80 ปี และทุกขั้นตอนสามารถทำได้ในประเทศที่คุณอยู่โดยไม่ต้องเดินทางกลับเมืองไทย

  ท่านสามารถยื่นขอรับบริการ ให้คำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อ และเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ กับทีมที่ปรึกษาของเราได้ เพียงกรอกข้อมูล ด้านล่างนี้
   
  คำนำหน้า ไม่ระบุ นาย นาง นางสาว Mr Mrs Miss
  ชื่อ - นามสกุล *
  อายุ ไม่ระบุ 20-25 26-30 31-40 41-50 มากกว่า 50 ปี
  เพศ ชาย หญิง
  สถานภาพ
  เบอร์โทรศัพท์บ้าน
  *
  โทรศัพท์มือถือ 1
  *
  โทรศัพท์มือถือ 2
  อีเมล  *
  บัญชีเฟสบุ๊ค  *
  ไอดีไลน์  *
  เวลาที่ให้ติดต่อกลับ  *
   ที่อยู่
  Country  
  City  
  State  
  มีทรัพย์ที่สนใจแล้วหรือไม่
  ข้อมูลทรัพย์ที่สนใจ
  โครงการทรัพย์
  จังหวัด
  สถานะทรัพย์
  ทรัพย์สร้างเสร็จภายใน (เดือน)
  ทรัพย์สร้างเสร็จภายใน (ปี)
  วงเงินที่ต้องการกู้
  ช่วงเวลาที่ต้องการกู้
  รายได้ต่อเดือน (บาท)
  รายได้ต่อเดือน คู่สมรส (บาท)
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (บาท)
  ค่าใช้จ่ายทั้งครอบครัว (บาท)
  วัตถุประสงค์การกู้
  ความต้องการอื่นๆ